Vải áo sơ mi cao cấp 100% nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Nhận dệt vải theo thiết kế, yêu cầu của từng Khách hàng.

Vải áo sơ mi

Vai ao so mi LXI

Vai ao so mi LXI

1 vote.


Mã: LXI 6720-5 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi vân sọc chéo

Vải sơ mi vân sọc chéo

1 vote.


Mã: MF 2015-3 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi vân sọc chéo

Vải sơ mi vân sọc chéo

1 vote.


Mã: MF 2015-5 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải áo sơ mi hoa văn

Vải áo sơ mi hoa văn

1 vote.


Mã: MF 2020-2 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải áo sơ mi hoa văn

Vải áo sơ mi hoa văn

1 vote.


Mã: MF 2020-5 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2022-3 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2022-5 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2026-2 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2026-3 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2026-5 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2029-2 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.


Vải áo sơ mi

Vải sơ mi caro đẹp

Vải sơ mi caro đẹp

1 vote.


Mã: MF 2029-3 Danh mục: , Từ khóa:

1 vote.