Các sản phẩm bảo hộ y tế thương hiệu Myone

Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Test Dịch Tỵ Hầu Labnovation – 1 Hộp (20 Test)

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Test Dịch Tỵ Hầu Labnovation – 1 Hộp (20 Test)

6 votes.


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH LABNOVATION Danh mục:

6 votes.


Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: BIOMERICA COVID-19 Ag Test – 1 Hộp (25 Test)

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: BIOMERICA COVID-19 Ag Test – 1 Hộp (25 Test)


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH BIOMERICA Danh mục:


Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Test Nước Bọt Saliva/Swabs – 1 Hộp (20 Test)

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Test Nước Bọt Saliva/Swabs – 1 Hộp (20 Test)


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH SALIVA Danh mục:


Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Standard Q COVID-19 Ag – 1 Hộp (25 Test)

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: Standard Q COVID-19 Ag – 1 Hộp (25 Test)


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH STANDARD Danh mục:


Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: BIOCREDIT COVID-19 Ag Test – 1 Hộp (20 Test)

Bộ Kit Xét Nghiệm Nhanh Covid 19: BIOCREDIT COVID-19 Ag Test – 1 Hộp (20 Test)


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH BIOCREDIT Danh mục:


Trang phục bảo hộ phòng dịch

Bộ test nhanh Covid-19 HUMASIS Hàn Quốc

Bộ test nhanh Covid-19 HUMASIS Hàn Quốc

2 votes.


LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0978.472.647  Ms. NGỌC

Mã: TEST NHANH HUMASIS Danh mục:

2 votes.


1 vote.