Găng tay y tế

GĂNG TAY Y TẾ V-GLOVE

GĂNG TAY Y TẾ V-GLOVE


Danh mục:


Khẩu trang

KHẨU TRANG VẢI NANO KHÁNG KHUẨN

KHẨU TRANG VẢI NANO KHÁNG KHUẨN


Danh mục:


Đồ bảo hộ y tế

DEAT BODY

DEAT BODY


Mã: DEAT BODY Danh mục:


Đồ bảo hộ y tế

Súng phun khử khuẩn K5-PRO

Súng phun khử khuẩn K5-PRO


Mã: K5-PRO Danh mục:


Áo choàng bảo hộ

Isolation Gown

Isolation Gown


Mã: GOWN LEVEL 4 Danh mục:


Áo choàng bảo hộ

Isolation Gown

Isolation Gown


Mã: GOWN LEVEL 3 Danh mục:


Áo choàng bảo hộ

Isolation Gown

Isolation Gown


Mã: GOWN LEVEL 2 Danh mục:


Áo choàng bảo hộ

Isolation Gown

Isolation Gown


Mã: GOWN LEVEL1 Danh mục:


Quần áo bảo hộ liền thân

Protective Clothing

Protective Clothing

3 votes.


Mã: JUMPSUITS LEVEL 2 Danh mục:

3 votes.


Quần áo bảo hộ liền thân

Protective Clothing

Protective Clothing

5 votes.


Mã: JUMPSUITS LEVEL 4 Danh mục:

5 votes.


Quần áo bảo hộ liền thân

Protective Clothing

Protective Clothing

4 votes.


Mã: JUMPSUITS LEVEL 3 Danh mục:

4 votes.