MB Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hay gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, hay viết tắt là ngân hàng TMCP Quân đội hoặc MB, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Quân đội còn tham gia vào các dịch vụ môi giới chứng khoán, quản lý quỹ, kinh doanh địa ốc bằng cách nắm cổ phần chi phối của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Hiện nay, Ngân hàng Quân đội đã có mạng lưới khắp cả nước với trên 100 điểm giao dịch.[3] Ngân hàng còn có chi nhánh tại Lào và Campuchia.

đồng phục ngân hàng chất lượng làm đẹp thêm hình ảnh chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên ngân hàng.

Mẫu đồng phục MB bank đang được cập nhập