Tập hợp những loại vải kaki may quần áo bảo hộ nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Malaysia… với độ dày mỏng khác nhau cũng như đa dạng về thành phần vải, độ bền và cầm màu tốt đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sử dụng.

1 vote.


1 vote.