Đồng phục công nhân xây dựng, công nhân cơ khí chất liệu bền bỉ, thoáng mát, đẹp, thiết kế tiện dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân làm trong môi trường nặng nhọc, khắc nghiệt.

1 vote.


Đồng phục bảo hộ

Áo đồng phục công nhân xây dựng

Áo đồng phục công nhân xây dựng

1 vote.


1 vote.


1 vote.


Đồng phục bảo hộ

Đồng phục cho công nhân cơ khí

Đồng phục cho công nhân cơ khí

1 vote.


1 vote.


1 vote.


Đồng phục bảo hộ

Đồng phục công nhân công trường

Đồng phục công nhân công trường

2 votes.


2 votes.


Đồng phục bảo hộ

Đồng phục công nhân kỹ thuật, cơ khí

Đồng phục công nhân kỹ thuật, cơ khí

1 vote.


1 vote.


2 votes.


Đồng phục bảo hộ

Đồng phục công nhân sửa chữa máy

Đồng phục công nhân sửa chữa máy

1 vote.


1 vote.