Đồng phục công nhân do MYONE phát triển trên nhiều chất liệu thoáng mát, với thiết kế tiện dụng, thoải mái phù hợp với công nhân làm việc trong môi trường sản xuất kép kín, ngoài trời hoặc yêu cầu khắc khe về kháng khuẩn, khử mùi, chống độc hại khi làm việc. MYONE chuyên sản xuất đồng phục công nhân theo phương thức FOB, đáp ứng được số lượng lớn, với giá cả vô cùng cạnh tranh, chất lượng đảm bảo và ổn định

1 vote.


1 vote.


1 vote.


1 vote.


Đồng phục bảo hộ

Đồng phục công nhân may công nghiệp

Đồng phục công nhân may công nghiệp

1 vote.


1 vote.


1 vote.