Bài viết cùng chuyện mục

Xem tất cả

Bản tên nhân viên
Đồng hành cùng Chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2014
Hoạt động dã ngoại mùa hè 2014
Khăn ăn giải pháp nâng cao sự chuyên nghiệp cho các nhà hàng- khách sạn
Myone Year End Party 2014
KHĂN ĂN NHÀ HÀNG
MYONE hợp tác và phát triển
Một số hình ảnh về văn phòng mới
Những mẫu khăn ăn nhà hàng – khách sạn
Đồng phục áo bếp may sẳn
Myone Year End Party 2015
Li & Fung tiếp tục đẩy mạnh phát triển mẫu tại Myone