info@myone.com.vn  |  0989 344 996
vien
Đồng phục
Hoạt động dã ngoại mùa hè 2014

Hoạt động dã ngoại mùa hè 2014

Nhằm động viên và khen thưởng cho những nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, cũng như xây dựng văn hóa sẻ chia, gắn kết giữa các thành viên trong công ty, ngày 02-03/08/2014 vừa qua, Myone đã tổ chức tour du lịch dã …

Đồng hành cùng Chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2014

Đồng hành cùng Chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2014

Myone là một trong số những nhà tài trợ hân hạnh được đồng hành cùng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2014 vừa qua.

Vải đồng phục
Hàng may sẳn