info@myone.com.vn  |  0989 344 996
vien
Navigation


Fair posts and telecommunication uniform

MSP : MP12002
Đặt hàng

Về sản phẩm

Đồng phục nhân viên bưu chính viễn thông màu sắc trang nhã, kiểu dáng đẹp, thanh lịch. Nâng tầm hình ảnh văn hóa tổ chức cũng như thương hiệu doanh nghiệp vững mạnh trong mắt công chúng.

  • đồng phục bưu chính

Same products

View all

Vietnam Posts and Telecomunications Group’s staff uniform
Vietnam Posts and Telecomunications Group’s staff uniform
Luxurious and courtly posts and telecommunication uniform
Feminine elegant pots and telecommunications uniform
Delicate staff uniform of Vinaphone
Vinaphone’s office uniform suit
Staff uniform of Viettel telecom corp
Đồng phục Beeline
uniform fabric
available products