info@myone.com.vn  |  0989 344 996
vien
Navigation


Li & Fung promotes developing sample with Myone

MSP :
Đặt hàng

Về sản phẩm

Since April 2016, Li & Fung Corp. and MYONE has signed many contracts on expanding sample developing at MYONE.

Same products

View all

Vải kaki màu đỏ đậm
Vải kate may áo sơ mi sọc xanh da trời
Food Processing Workers MP500108
vải kaki màu vàng chanh
Vải kaki màu xanh da trời
Vải bảo hộ kaki màu nâu đất
Women’s shirt uniforms
uniform fabric
available products